Haber

ALTIN NESİL LGS SORULARINI DEĞERLENDİRDİ

ALTIN NESİL OKULLARI LGS SORULARINI DEĞERLENDİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1.8 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl yaşanan küresel salgın nedeniyle pek çok tedbir ve kontrol çerçevesinde uygulanan sınavda öğrenciler sınava kendi okullarında katıldılar. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere öğrencilere 4 farklı kitapçık dağıtıldı.

Altın Nesil Okulları ortaokul zümre başkanları, yayınlanan soru kitapçıkları doğrultusunda yapılan Liselere Giriş Sınavı’nı değerlendirdi. LGS’deki soruların MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulduğunu kaydeden öğretmenler, tüm alanlardaki soruların şimdiye kadar MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralel olduğunu söylediler. Bunun öngörüsü çerçevesinde uzaktan öğretim çalışmalarının merkezini MEB örnek soruları olduğunu ifade eden Altın Nesil Okulları öğretmenleri, canlı dersler ve video ders anlatımlarında bu soruların incelendiğini, özellikle de son ayda öğrencilerle küçük gruplar halinde yapılan canlı derslerde bu soruların tek tek çözülerek kazanımların tekrar edildiğini vurguladılar.

Sorular branş branş incelendiğinde Türkçe sorularının en belirgin özelliği olarak öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini kullanmalarını gerektiren görsel okuma ve grafik yorumlama ile sözel mantık ve muhakeme sorularının ön plana çıkmış olması olduğunu belirten Türkçe Zümre Başkanı Dilek DURAK, düzenli okuma alışkanlığına sahip öğrencilerin LGS sorularını çözerken daha rahat olacağını ifade etti. “Yalnızca Türkçe değil, neredeyse tüm branşlarda hem öğrencilerin kavram bilgisini yoklayan hem de paragrafı yorumlama gücünü ölçen sorulara yer verilmiştir. Ayrıca sorular açık ve net tarzda hazırlanarak bilgiyi sorgulamanın yanı sıra yorumlama yeteneği gerektirmektedir. Soruların yalnızca 1.dönem kazanımlarına bağlı olması da sınavın bu yönünü baskın hale getirmiştir. Önümüzdeki yıllarda sınava hazırlanacak öğrencilerin öncelikle bu alana ağırlık vermesi ve düzenli bir kitap okuma, kendini yazılı olarak ifade edebilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda branşlara ait kavram ve terimlere hakim olan, kelime dağarcığı geniş öğrenciler de sınavda zorlanmadan soruları çözecektir. Türkçe bölümünde belirleyici soruların bilgi sorusu değil, paragraf sorusu olması da bu durumu desteklemektedir.” diyerek Türkçe sorularını değerlendirdi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının değerlendirmesini yapan DKAB Zümre Başkanı Yasemin SALIK, soruların Türkçe bölümünde olduğu gibi okuduğunu anlama ve yorumlama becerisine dayandığını ifade etti. Bilgiden ziyade yorumlamaya dayalı soruları dikkatle okuyan ve kavrayan öğrencilerin soru rahatlıkla çözebileceğini belirtti. T.C. inkılap tarihi soruları ile ilgili bir değerlendirme yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatmanur MERCAN, soruların uzun olmadığını ancak bilgiden ziyade yorumlamaya dayalı olduğunu belirtti. Soruların çözümünde önemli olan noktanınsa soruları odaklanarak okumak olduğunu sözlerine ekledi. İngilizce sorularının değerlendirmesini ise Zümre Başkanı Özge ÖĞÜTVEREN yaptı. Soruların görsel yorumlama ve kelime bilgisine dayalı olduğunu belirten ÖĞÜTVEREN, MEB örnek sorulara uygun olarak hazırlanan soruların 1.dönem kazanımlarını içerdiğini vurguladı.

Sayısal bölümde de sözel bölümde olduğu gibi uzun ve okuduğunu anlamaya yönelik sorular olduğunu vurgulayan Matematik Zümre Başkanı Fatih HAMAN, işlem becerisine sahip olan ve odaklanarak okuyabilen bir öğrencinin soruları çözebileceğini vurguladı. Zaman yönetiminin de sayısal bölümde önemli olduğunu vurgulayan HAMAN, LGS’ye hazırlanan öğrencilerin mutlaka düzenli olarak kitap okumaya zaman ayırmasının ve işlem pratiği yapmasının öneminden bahsetti, soruların aynı zamanda bilgiyi ölçme yanında mantık-muhakeme sorularına da dikkat çekildiğini ifade etti.

Fen bilimleri sorularının önceki yıla nispeten daha kısa olduğunu vurgulayan Zümre Başkanı Hatice BESLER, soruların bilgiyi ölçme yanında deney yorumlama becerisine dayandığını belirtti. MEB örnek sorularının çok benzerlerinin sorulduğu sınavda okuduğunu doğru anlayıp analiz edebilen öğrencilerin, doğru cevaplara daha kolay ulaşacağının da altını çizdi.