Altın Nesil Okullarında öğrencilerin daha iyi bir üst öğrenime ulaşmaları için temelden itibaren LGS ve TYT/AYT sınavlarına hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Dersler yalnız müfredat odaklı değil ulusal bazda düzenlenen sınavlara hazırlanmaya uygun kapsamda işlenir. Bu sayede öğrencilerin sınavlara hazırlanmak amacıyla okul harici çözümler aramasına ihtiyaç kalmaz.

Okulumuzda öğrencilere sunulan eğitim – öğretim hizmetinin öğrenci gelişimine katkısı periyodik olarak ulusal değeri yüksek markalara ait yayınların deneme sınavları ile ölçülür ve tüm öğretim yılı boyunca girecekleri yazılı ve deneme sınavları, hazırlanan “sınav takvimi” ile öğretim yılı başında belirlenerek öğrenci ve velilere ulaştırılır. Planlanan deneme sınavları gerçek LGS-TYT/AYT sınavı atmosferinde yapılarak sınav sonuçlarının geçerliliğinin tam olması sağlanır. Yıl içinde yapılan deneme sonuçlarıyla yıl sonunda ülke genelinde yapılan gerçek LGS-TYT/AYT sonuçları %95-99 oranında örtüşür.

Öğrencilerimizin süreç içinde edindikleri kazanımların değerlendirilmesi periyodik olarak uygulanan deneme sınavlarının yanı sıra zümre öğretmenlerince hazırlanıp uygulanan yazılı sınavlarla da ölçülür.

Kısa periyotlarla uygulanan Konu Değerlendirme Sınavları ile de deneme ve yazılı öncesinde öğrencilerimizin ünite bazlı kazanımlarındaki eksiklikler belirlenerek çalışmalar planlanır.

Uygulanan deneme sınavı ve yazılı sınavların sonuçlarına göre öğretmen ve öğrenci bazında somut çözümler içeren eylem planı hazırlanarak uygulamaya alınır. Buna göre sınav sonuçlarında belirlenen ihtiyaca göre öğrencilere bireysel etüt imkanı sunulur ve etüt çalışmalarında öğrenciler bireysel eksiklerine göre değerlendirilir.