Altın Nesil Okullarında İngilizce Eğitimi

Özel Altın Nesil Okulları’nda öğrencilerimizin yabancı dili seven, yabancı dilin kullanım amacını özümseyen, en az bir yabancı dilde kendini ifade edebilen ve globalleşen dünyaya ayak uyduran bireyler olarak hayata hazırlanmalarını (öğrenim görmelerini) amaç edindik.

Bir dünya dili olan ve içinde bulunduğumuz çağın en önemli ihtiyacı olarak tanımlanan İngilizce, Altın Nesil Okullarında anasınıfından başlayarak lise son sınıfa (on ikinci sınıfa) kadar yoğun bir programla öğretilmektedir.

2011-2012 Eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimize sene başında uyguladığımız kur sınavı sonuçları neticesinde, öğrencilerimiz seviyelerine göre ayrılıp çalışmalarımız bu doğrultuda planlanmaktadır. Kur sınıflarımız hazırlanırken öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıkları da önemsenerek aktivite ve ders materyallerimizin seçimine özen gösterilmektedir.

Hedefimiz, sadece gramer bilgilerini ezberleyerek pasif öğrenici konumunda kalan değil, sosyal yaşamlarında da İngilizceyi kendi değerleri bağdaştırıp yeniden anlamlandırabilen öğrenciler yetiştirmektir.  Bununla birlikte öğrencilerimizin kariyer yaşamlarında karşılarına çıkabilecek yabancı dil sınavlarında da yeterli başarıyı elde etmeleri, amaçlarımız arasında yer almaktadır.

 

Ortaokul

Ortaokul 5. Sınıflarda İngilizce derslerine ‘National Geographic’ yayınlarının serisi ile devam edilmektedir. 4. sınıfta başlayan kur sınıflarımız 5 ve 6. sınıflarda da devam etmektedir.

5 ve 6. sınıflarda 1 saat konuşma (speaking), 6 saat temel dil becerileri olmak üzere toplam 7 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Konuşma derslerimiz native speaker  tarafından verilmektedir ve bu sayede öğrencilerimiz edindikleri temel beceriler yanında konuşma becerilerini de geliştirmektedirler.

  1. ve 7. sınıflarda Achievers kitapları okutulmaktadır. Bununla birlikte TEOG Sınavı’na hazırlık amacıyla MEB müfredatı konuları da öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.
  2. sınıflarda 1 saat konuşma (speaking), 5 saat temel dil becerileri olmak üzere toplam 6 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Konuşma derslerimiz bu sınıf seviyesinde de native speaker tarafından verilmektedir. Derslerimizdeki yoğun akademik programımızla birlikte, öğrencilerimizin yabancı dili tam olarak anlamlandırabilmeleri, somutlaştırmaları ve çeşitli beceri alanlarını geliştirmeleri adına yıl boyunca çok çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
  3. sınıflar TEOG sınavına hazırlık sınıflarıdır. Bu nedenle sadece MEB müfredatı işlenerek öğrencilerimiz eksiksiz bir şekilde ortak sınavlara hazırlanmaktadır..

Öğrencilerimizin edindikleri yabancı dil bilgilerini aktif olarak kullanabilmeleri amacıyla okulumuzda 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle Yabancı Dil Atölye çalışmalarımız başlatılmıştır. Atölye çalışmalarımız sırasında müfredatla çerçevesi belirlenen ders içi uygulamalar yerine oyunlar, yarışmalar, yabancı dilde seslendirme çalışmaları, ve şehrimizde yabancı dili aktif kullanan yerlerde bulunma ve görüşme yapma vb gibi grup etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında Booking at a Hotel, Getting Information about Furniture, Tea Party, Meeting with volleyball players, Visiting Travell Agency etkinlikleri ile öğrencilerimizin sınıf içinde edindikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrendiklerini somutlaştırmaları ve bu sayede daha kalıcı hale getirmeleri sağlanmaktadır.