DİL EĞİTİMİ

Altın Nesil Okullarında İngilizce Eğitimi

Özel Altın Nesil Okulları’nda öğrencilerimizin yabancı dili seven, yabancı dilin kullanım amacını özümseyen, en az bir yabancı dilde kendini ifade edebilen ve globalleşen dünyaya ayak uyduran bireyler olarak hayata hazırlanmalarını (öğrenim görmelerini) amaç edindik.

Bir dünya dili olan ve içinde bulunduğumuz çağın en önemli ihtiyacı olarak tanımlanan İngilizce, Altın Nesil Okullarında anasınıfından başlayarak lise son sınıfa (on ikinci sınıfa) kadar yoğun bir programla öğretilmektedir.

2011-2012 Eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimize sene başında uyguladığımız kur sınavı sonuçları neticesinde, öğrencilerimiz seviyelerine göre ayrılıp çalışmalarımız bu doğrultuda planlanmaktadır. Kur sınıflarımız hazırlanırken öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıkları da önemsenerek aktivite ve ders materyallerimizin seçimine özen gösterilmektedir.

Hedefimiz, sadece gramer bilgilerini ezberleyerek pasif öğrenici konumunda kalan değil, sosyal yaşamlarında da İngilizceyi kendi değerleri bağdaştırıp yeniden anlamlandırabilen öğrenciler yetiştirmektir.  Bununla birlikte öğrencilerimizin kariyer yaşamlarında karşılarına çıkabilecek yabancı dil sınavlarında da yeterli başarıyı elde etmeleri, amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Anadolu Lisesi

Teknolojik gelişmenin, değişmenin kültürel değişimin daha ilerisinde olduğu 21. yüzyılda yabancı dil bilmenin, öğrenmenin önemi tartışılamaz.

Artık bir yabancı dilin yeterli olmadığı günümüzde, entellektüel bir meslekleşmeye doğru gidildiği görülmekte olup, bilişim araçlarını nitelikli ve verimli bir şekilde kullanmak ve yabancı dil bilmek, çağa yetişmek, onu yakalayabilmek için olmazsa olmaz bir koşuldur.

Bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer uluslarla da iletişim sağlamak zorundayız. Başka bir deyişle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimizden başka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız.

Yabancı dil eğitiminin gerekliliğinin farkında olarak İngilizce ve ikinci yabancı dil eğitimi olarak Fransızca derslerine eğitim programlarımızda yer vermekteyiz.

2011-2012 Eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimizi sene başında yapmış olduğumuz seviye belirleme sonuçlarına göre değerlendirerek, kur seviyelerine ayırırız, çalışmalarımızı öğrencilerimizin seviyelerine göre planlarız. Bu planlamalarımız sırasında öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da önemseyerek aktivite ve ders materyali çeşitliliğine özen gösteririz. Verdiğimiz eğitim, ders sırasında ya da sınıf içinde kullandığımız görseller ve interaktif ders materyalleri ile bilinç altı düzeyde başlar.

 

Öğretim yöntemleri olarak geleneksel ve alternatif metodları göz ardı etmeden yabancı dil eğitiminde yeni yönelimleri takip ederek sınıfın profiline en uygun tekniklerle derslerimizi işleyerek hedeflenen kazanımların gerçekleşmesine özen gösteririz.

Etkili bir öğrenme sürecinin gerçekleşmesi için nitelikli ders içi materyallerin kullanılması gerektiğine inanır, bu sebeple Oxford yayınları ile ders materyali, akıllı tahta yazılımları, eğitim seminerleri konularında işbirliği yaparız. Dilin dört temel becerisini geliştirmek amacıyla sene boyunca akıllı tahta yazılımlarına entegre olan Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma etkinliklerine yer vererek becerilerin üst düzeyde kazanılmasını hedefleriz.

Edinilen yabancı dil bilgilerini kullanabilmeleri için öğrencilerimize gerçek ortamlar sunabilmek amacıyla okulumuzda 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle Yabancı Dil Atölye çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmayla, müfredatla çerçevesi belirlenen ders içi uygulamaların dışına çıkarak, dil oyunları, yarışmalar, seslendirme çalışmaları, yabancı dilde film izleme, grup etkinlikleri yapmakta ve  şehrimizde bulunan yabancılara ulaşıp bu kişilerle öğrencilerimizin birlikte vakit geçirmesini sağlamaktayız. Yine aynı amaçla istekli öğrencilerimizle yaz döneminde İngiltere’de bulunan ve dil eğitiminde kurumsallaşmış ve kökleşmiş olan profesyonel dil okullarıyla işbirliği yaparak öğrencilerimizin eğitim yılı içinde hedef dilde edindikleri bilgileri gerçek ortamlarda kullanmalarını sağlayarak, bu programın sonunda alacakları sertifikalar ile de yabancı dil bilgisi düzeylerini İngiltere’de alanında uzman dil okulları tarafından onaylanmasını sağlarız.

 

 

İngilizce programının içeriği :

  • Ana ders kitapları
  • Aktivite kitapları
  • Akıllı tahta yazılımları: Ders içinde dinleme aktivitelerine de yer vererek işitsel becerileri geliştirilir.
  • DVD : Öğrenciler de bulunan kitaplarla yabancı dilde izletilen videoların değerlendirmesi yapılır.