Özel Altın Nesil Okulları’nda öğrencilerimizin yabancı dili seven, yabancı dilin kullanım amacını özümseyen, en az bir yabancı dilde kendini ifade edebilen ve globalleşen dünyaya ayak uyduran bireyler olarak hayata hazırlanmalarını (öğrenim görmelerini) amaç edindik.

Bir dünya dili olan ve içinde bulunduğumuz çağın en önemli ihtiyacı olarak tanımlanan İngilizce, Altın Nesil Okullarında anasınıfından başlayarak lise son sınıfa (on ikinci sınıfa) kadar yoğun bir programla öğretilmektedir.

2011-2012 Eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimize sene başında uyguladığımız kur sınavı sonuçları neticesinde, öğrencilerimiz seviyelerine göre ayrılıp çalışmalarımız bu doğrultuda planlanmaktadır. Kur sınıflarımız hazırlanırken öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıkları da önemsenerek aktivite ve ders materyallerimizin seçimine özen gösterilmektedir.

Hedefimiz, sadece gramer bilgilerini ezberleyerek pasif öğrenici konumunda kalan değil, sosyal yaşamlarında da İngilizceyi kendi değerleri bağdaştırıp yeniden anlamlandırabilen öğrenciler yetiştirmektir.  Bununla birlikte öğrencilerimizin kariyer yaşamlarında karşılarına çıkabilecek yabancı dil sınavlarında da yeterli başarıyı elde etmeleri, amaçlarımız arasında yer almaktadır.

İlkokul

Okulumuzda yabancı dil eğitimi kapsamında, National Geographic yayınları okutulmaktadır. Yabancı dil dersleri 2 saat konuşma (speaking), 6 saat temel dil becerileri olmak üzere toplam 8 saattir.

  1. , 3. ve 4. sınıflarda İngilizce dersleri, dijital platform üzerinden pekiştirilerek desteklenmektedir.
  2. sınıftan itibaren İngilizce derslerimiz, kur sınıfı yöntemi ile işlenmektedir. Derslerimizdeki yoğun akademik programımızla birlikte, öğrencilerimizin yabancı dili tam olarak anlamlandırabilmeleri, somutlaştırmaları ve çeşitli beceri alanlarını geliştirmeleri adına yıl boyunca çok çeşitli etkinlikler ile dil öğrenimleri desteklenmektedir.

Sınıflarımızda yıl içerisinde Greeting Party, Kite Fest, Family Tree, Story Times; yıl sonunda da İngilizce becerilerini sergiledikleri “End of the Term Party” etkinlikleri yapılmaktadır.

Tüm bunların yanında;

  1. sınıflarımızda yıl içerisinde Walking in the Nature, One Day with Memories, Costume Party, Toys Collection etkinlikleri yapılmaktadır.
  2. sınıflarımızda yıl içerisinde Outside Activities, Big Book, Acting Animals, Food Chain Game etkinlikleri yapılmaktadır.
  3. Sınıflarımızda yıl içerisinde Maths with English, World Circles, Composing a poem, Making acts album,National Sovernity and Children’s Day Celebritiy etkinlikleri yapılmaktadır.