İlkokul düzeyinde Ölçme ve Değerlendirme sistemimiz, çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, küçük yaşlardan itibaren “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmayı hedefler.

Bu kapsamda ilkokulda uygulanan ölçme sistemi içerisinde

  • Dramatizasyon ve beyin fırtınası yöntemleriyle ölçme uygulamaları
  • Her Cuma haftalık anlatılan konuların öğrenilirlik oranını ölçmek için yapılan konu değerlendirme sınavı (KDS)
  • Haftalık olarak okunan kitap sayısının tespiti ve kontrolü. Aylık okuma hızının ortaya çıkartılması.
  • 4.Sınıf düzeylerinde uygulanan çoktan seçmeli sınav uygulamaları.
  • Öğrencilere verilen ev çalışmaları dışında yapılan çalışmaların kontrolü ve dönütü.

Bu uygulamaların dışında öğrencilerimiz Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği kapsamında bulunan ölçme değerlendirme kriterleri ile değerlendirilmektedirler.