İlkokul düzeyinde Ölçme ve Değerlendirme sistemimiz, çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, küçük yaşlardan itibaren “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmayı hedefler.

Bu kapsamda ilkokulda uygulanan ölçme sistemi içerisinde

  • Dramatizasyon ve beyin fırtınası yöntemleriyle ölçme uygulamaları
  • Her Cuma haftalık anlatılan konuların öğrenilirlik oranını ölçmek için yapılan konu değerlendirme sınavı (KDS)
  • Haftalık olarak okunan kitap sayısının tespiti ve kontrolü. Aylık okuma hızının ortaya çıkartılması.
  • 4.Sınıf düzeylerinde uygulanan çoktan seçmeli sınav uygulamaları.
  • Öğrencilere verilen ev çalışmaları dışında yapılan çalışmaların kontrolü ve dönütü.

Bu uygulamaların dışında öğrencilerimiz Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği kapsamında bulunan ölçme değerlendirme kriterleri ile değerlendirilmektedirler.

ÖN KAYIT FORMU

Formu doldurduktan sonra size en kısa sürede dönüş yapılacaktır.