Öğrenciler, velinin istemesi ve servis ödemelerini yapmaları şartıyla servis hizmetlerinden yararlanabilirler. Servis, öğrencileri trafiğe uygun noktadan alır ve akşam yine aynı noktada bırakır. Bu konudaki anlaşma servis şoförü ve veli arasındaki anlaşma şekline bağlıdır. Servis şoförünün belirlediği saatte öğrencinin evinin önünde hazır olarak bulunması derslerin zamanında başlaması açısından önemlidir. Servis uygulamalarımızda temel ilke “servis öğrenciyi değil, öğrenci servisi bekler” şeklindedir.

Öğrenciler servis güzergahı dışında ve adresleri haricinde – veli izni olmaksızın – araçtan kesinlikle indirilmezler. Servis değişikliği talepleri veliler tarafından saat 15.30’a kadar okulumuz danışma birimine iletilmelidir.

Servis aracı içindeki düzenden öncelikle servis sorumlusu ve servis şoförü sorumludur. Öğrencilerimizin serviste yiyip içmesi, ayağa kalkması, servis şoförünün dikkatini dağıtacak, görüşünü engelleyici davranışlarda bulunmaması esastır. Servis kurallarına uymayan öğrenciler uyarılır, veli haberdar edilir. Servislerde yaşanan aksaklıklar gerektiğinde servis görevlisi veya veli tarafından okulumuza bildirilir.