Altın Nesil Okullarında Rehberlik;

* Bireyin kendini anlaması, tanıması,

* Sorunlarını tanıması ve uygun çözüm yollarını geliştirebilmesi

* Gerçekçi kararlar alması,

* Kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi,

* İlgi ve yeteneklerini fark etmesi ve bunları kendine en uygun bir şekilde kullanabilmesi ve bu yetenekler doğrultusunda meslek seçimini yapması,

* Çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi,

* Çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurabilmesi,için yapılan psikolojik yardımdır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde, verimliliği sağlamak ve hedefler doğrultusunda arzu edilen sonuçlara ulaşmak için, mesleki ilkelere bağlı kalarak veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde olmak son derece önemlidir.

Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve uyumlu olarak yetişmelerinde okula olduğu kadar siz velilerimize de önemli görevler düşmektedir.

Bu nedenle okulda yapılan her veli toplantısına imkanlar ölçüsünde mutlaka katılım sağlanmalı, sınıf öğretmeni, ders öğretmenleri ve rehberlik servislerimizle her fırsatta görüşmeye önem vermelisiniz.