Acil durumlarda ilk müdahale okulda ve ilk yardım eğitimi almış personelimiz tarafından yapılır. İvedilikle veliye ulaşılarak durumdan haberdar edilir. Velisiyle iletişim kurulamayan veya velinin okula gelemediği durumlarda öğrenci gerekli görülen sağlık kuruluşuna götürülür.

Okulumuzda sağlık önlemleri kapsamında sağlık taramaları gerçekleştirilmektedir. Taramalar neticesinde gerekli görülen durumlarda velilerimiz bilgilendirilerek uzman doktorlardan destek alınması sağlanır.