anaokulu-ilkogretim-orta-ogrenim-lise-4606768_2103_o

Eğitim Anlayışımız

Sorgulamaya dayalı öğretim sistemimizde dersler öğrencilerin ürettikleri sorular çerçevesinde işlenir.

Gelecekte farklılık yaratacak bireylerin yetişmesi hedefimizdir. Öğrencilerin eğitim süresi boyunca öğrenmesi gerekli bilgilerin yaşamın içine de aktarılması eğitimin esasıdır.

Okulun temel fonksiyonlarından birini teşkil eden sorgulayan öğrenme metodu; öğrencilerin akademik süreçte interaktif olmalarını sağlar.

Teorik bilgiler, okuldaki tam donanımlı laboratuvarlarda işlenen uygulamalı deneysel derslerle de desteklenerek, yaparak yaşayarak eğitim almaları sağlanır.